Disclaimer

Op alle informatie van deze website is deze disclaimer van toepassing. Alhoewel wij de informatie, de grafieken en onze commentaren die u op deze website vindt, zo goed mogelijk proberen weer te geven, is het mogelijk dat bepaalde informatie veranderd of niet meer juist blijkt te zijn. Indien u de informatie op deze website gebruikt voor het kopen of verkopen van aandelen, opties, futures, etc. bent u zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen.

Wij geven geen enkele garantie dat de conclusies die wij trekken en de signalen/adviezen die wij geven op basis van onze bevindingen, tot winst of verlies zullen leiden.

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Dit geldt voor onze signalen/adviezen in het verleden, in het heden en in de toekomst. Tevens aanvaardt 323 trading geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van koersen, gegevens of ideeën verstrekt door 323 trading. In het algemeen dient te worden opgemerkt dat beleggen risico met zich meebrengt. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De op deze website vermelde informatie bevat geen aanbieding van effecten in welke jurisdictie dan ook, noch een aanbeveling van 323 trading met betrekking tot de aan- of verkoop van effecten etc etc.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van 323 trading zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. 323 trading geeft geen enkele garantie noch aanvaard enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Het kan voorkomen met gelimiteerde transacties, dat de opdracht niet in zijn geheel kan worden uitgevoerd. Ook kan het voorkomen met bestens orders, dat er tussen de transacties onderling prijsverschillen kunnen ontstaan. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het hierboven omschreven.

Wie geld belegd neemt een financieël risicio. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager dan gemiddeld uitvallen en zullen meer schommelen naar mate de beleggingsvorm risicovoller is. Met optie- en futuresignalen kunt U grote winsten realiseren, maar ook grote verliezen maken. Iedere vorm van beleggen kent goed en slechte tijden. Winnende en verliesgevende transacties zullen elkaar afwisselen. Reeksen van winstgevende en verlieslatende transacties kunnen elkaar opvolgen. Ook voor de handel in opties en futures is dat van toepassing. Financiële markten kunnen extreem volatiel, beweeglijk zijn. Zeer heftige koersbewegingen kunnen niet voorzien of vermeden worden. Extreme koersbewegingen kunnen voor grote verliezen en grote winsten op uw positie zorgen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Informatie in onze rapporten is mede gebaseerd op bronnen die wij betrouwbaar achten, maar als zodanig niet door ons gegarandeerd worden. 323 trading is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de berichtgeving. De berichten die wij verspreiden zijn op geen enkele wijze bedoeld als aanbieding of uitnodiging voor aankoop dan wel verkoop van effecten of afgeleide producten. De informatie in onze berichten, rapporten zijn geldig op de dag van verspreiding en kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

De informatie en/of meningen op deze site, of verstuurd naar u toe via E-mail of SmS zijn een publicatie van 323 trading Nederland. De informatie en/of meningen van die publicaties zijn geldig op het moment van verspreiding en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. 323 trading handelt noch zelf noch voor derden in de financiële instrumenten genoemd in deze publicaties. De informatie in deze publicaties is gebaseerd op openbare informatie. 323 trading is niet aansprakelijk voor fouten en/of onjuistheden in haar publicaties en staat niet voor de juistheid en accuraatheid van de informatie in deze publicatie in.

De resultaten die weergegeven worden op de site zijn uiteraard bruto, dus zonder transacties kosten, er is momenteel een behoorlijke prijzenslag gaande onder de diverse brokers in Nederland, klik hier voor een tarievenvergelijker en reken online uit, waar u het beste de signalen kunt laten uitvoeren en wat het u per maand kost, en evt scheelt. Dit draagt sterk bij aan het e.v.t. succes, de keuze van de broker, hoe adequaat deze handelt en welke tarieven hij in rekening brengt; hierin mogen en kunnen wij geen stelling nemen, maar klik hier voor de brokerwijzer en kijk welke broker het beste bij u past. 


De publicaties is op geen enkele wijze een aanbieding voor het aan- of verkopen van financiële instrumenten. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. 323 trading is geen financieel adviseur en treedt ook niet als zodanig op. De financiële instrumenten beschreven in de rapporten en op de sites zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Beleggers wordt geacht hun eigen beleggingsbeslissingen te nemen gebaseerd op hun eigen beleggingsdoelstellingen en financiële positie.

 

Untitled Document

323 Trading BV | Nieuwezijds Voorburgwal 120-4 | 1012 SH Amsterdam | Tel: 020-5300380 | Fax: 020-5300388